Handelsbetingelser

Her er betingelserne for at handle med os.
Med mindre andet er aftalt, er disse gældende.

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) udgør en juridisk bindende aftale mellem Profakt ApS (herefter kaldet “Udbyderen”) og dig som kunde (herefter kaldet “Kunden”).

Ved at tilmelde dig og bruge Udbyderens services, accepterer du at være bundet af disse betingelser. Læs dem grundigt igennem, inden du anvender tjenesten.

1. Definitioner

 • Kontodata: Alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, billeder, grafik, video, beskeder eller andet materiale, der uploades, gemmes, transmitteres eller på anden måde gøres tilgængelige af Kunden gennem samarbejdet.
 • Persondata: Alle personoplysninger, som Udbyderen er forpligtet til at behandle i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

2. Generelt

 1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Profakt ApS. Kunden accepterer ved aftalen indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning.
 2. Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.
 3. Med mindre andet er aftalt, forbeholder Profakt ApS sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

3. Brug

 1. Kunden er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted under Kundens konto (fx. hjemmeside eller andre services), og Kunden accepterer at informere Udbyderen om eventuel uautoriseret adgang til eller brug af kontoen.
 2. Udbyderen forbeholder sig retten til at suspendere eller afbryde Kundens adgang til evt. services, hvis Kunden misbruger tjenesten eller ikke overholder disse betingelser.

4. Betaling

 1. Ved rådgivning, services eller udvikling under 10.000 kr. faktureres hele beløbet ved opstart. Ved rådgivning, services eller udvikling af løsninger over 10.000 kr. faktureres halvdelen af det samlede udviklingsbudget ved opstart og den anden halvdel, når Profakts arbejde er udført (dette kan være inden endelig idriftsættelse, da kunden i nogle tilfælde er ansvarlig for yderligere arbejde). Ved beløb over 100.000 faktureres 25% af beløbet ved opstart, 50% midtvejs og 25% efter afslutning.

5. Ansvarsfraskrivelse

 1. Kunden accepterer, at brug af Udbyderens services og rådgivning sker på egen risiko.
 2. Udbyderen påtager sig intet ansvar for tab af Kontodata eller anden skade forårsaget af Kundens brug af services eller rådgivning. Det er Kundens ansvar at sikre, at der regelmæssigt laves backup, eller på anden måde sikres data.

6. Fortrolighed og Databeskyttelse

 1. Parterne skal opretholde fortroligheden af fortrolige oplysninger, som de måtte modtage i forbindelse med services og rådgivning.
 2. Udbyderen vil behandle Persondata i overensstemmelse med sin databeskyttelsespolitik, der er tilgængelig her på hjemmesiden.

7. Ændring af Betingelserne

 1. Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser med 30 dages varsel. Kunden vil blive underrettet om ændringerne via e-mail.

8. Ophør

 1. Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet ved at give skriftlig meddelelse til Udbyderen.
 2. Udbyderen kan ophæve Kundens adgang til evt. services ved væsentlig misligholdelse af disse betingelser.
 
 

Kontaktinformation:

Profakt ApS
Stakladen 68
99380 Vestbjerg

CVR: 44735334
Email: info@profakt.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på nedenstående telefon eller email. Du kan også udfylde formularen til højre.

Mandag til fredag : 9:00 -16:00

20 82 85 64

Send en forespørgsel

Udfyld formularen nedenfor, hvis du gerne vil …..

Profakt er en rådgivningsvirksomhed, som hjælper virksomheder med at få de bedste aftaler og forudsætninger til at lykkes med IT og marketing. Vi udfører ikke selv udvikling af hjemmesider, eller laver SEO – vi sætter en ære i at være uvildige.